השאר ריק אם העבודה יכולה להיות מבוצעת מכל מקום (לדוגמה איש שטח או עבודה מהבית)

פרטי החברה