תקנון זכויות יוצרים, אחריות ותנאי שימוש לאתר אינטרנט "סויטק – כח אדם והשמה"

 • השימוש באתר "סויטק – כח אדם והשמה" שכתובתו הינה www.sevitech.co.il על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר והתייחסות לתוכן המוצע בו יהוו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • כל הזכויות שמורות וכל התוכן באתר www.sevitech.co.il הינו רכושו הבלעדי של חברת "סויטק – כח אדם והשמה" וכל שימוש בתוכן או העתקתו תגרור תביעה משפטית לפי חוק הגנת זכויות היוצרים.
 • האתר מוצע לגולשים כמו שהוא. חברת "סויטק – כח אדם והשמה" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן האתר ובצורכי המשתמש באתר.
 • כל המידע המוצג באתר הינו בגדר מידע בלבד והגולש באתר אשר ישתמש בו לצורך פרטי או עסקי יישא בכל האחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר.
 • חברת "סויטק – כח אדם והשמה" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או במידע המוצג בו וכן לרבות יישומי אינטרנט המותקנים באתר.
 • אין לפרש קישורים, שירותים, מדריכים וכל תוכן אשר מוצע באתר כאסמכתא (גושפנקה), אישור או המלצה לביצוע פעולות מסוג כלשהן אשר מומלצים ומוסברים באתר.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין לפרסם את האתר או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פגוע בבעלי האתר, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים באתר.
 • בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בתוכן האתר או אי עדכון בתוכן לעומת חוקים ופרסומים בכתבים הרשמיים של מדינת ישראל, ייחשב לנכון התוכן אשר מופיע לפי הרישומים בכתב החוקים של מדינת ישראל ולא כפי שמופיע באתר.
 • במידה והגולש/משתמש באתר ומצא מידע או קישור או מדריך אשר המידע בו לא נכון, לא קשור או שצריך להוסיף מידע מסוים, נשמח שתיידע את "סויטק – כח אדם והשמה" בנושא.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • התמונות באתר שייכות כחוק לאתר "סויטק – כח אדם והשמה" וצולמו/נרכשו/עוצבו ע"י חברת "סויטק – כח אדם והשמה" ואסור לאף אדם או גורם להעתיק, להוריד, לשמור ולעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מחברת "סויטק – כח אדם והשמה".
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר "סויטק – כח אדם והשמה" ברחוב לזרוב 33, ראשון לציון.
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.